Från Minidatortiden via Persondatortiden till Molntiden.

Det finns vissa lagar som är viktigt att inse och förstå. En av de första är att allting kostar mindre att producera och ger lägre priser, över tiden. Det har med inlärningskurvan att göra. Första gången mänskligheten gör något tar det lång tid och mycket energi. Vartefter lär sig människan att effektivisera och förenkla, varpå det tar mindre tid och mindre energi och går snabbare och kostnaderna sjunker med ett lägre pris som följd. Ett kontinuerligt lärande som gör oss människ or så unika.

Utöver denna grundläggande lag finns två tekniskt orienterade lagar; Moores lag, som ungefär säger att kapaciteten inom elektroniska kretsar fördubblas var 18:e månad, till samma eller lägre kostnad. Moores lag anger en exponentiell utveckling. Den andra lagen är Metcalfes lag, som kortfattat säger att för varje ny ansluten enhet/individ/maskin i ett nätverk ökar antalet möjliga förbindelser med totala antalet anslutna enheter/individer/maskiner. Metcalfes lag kan sägas vara funktionen fakultet. Metcalfes lag får då en brantare utveckling än exponentialitet.

Moores lag driver utvecklingen av både data center och terminaler. För terminalerna oftast i form av bärbara batteridrivna skärmar med eller utan tangentbord. Enheterna blir alltmer kraftfulla samtidigt som kostnaderna sjunker tillsammans med priserna, tack vare konkurrenssituationen. Moores lag driver även kapaciteten i de elektroniska enheter som komponerar nätet, som är den länk som flätar samman data center och terminaler/mobiler. Data Center kan nås av alltfler (Metcalfe), vilket gör att vi kan dela på kraften och därmed nå stordriftfördelar, som i sin tur avspeglas i prissättningen.

Det är med Moore, Metcalfe och Mobiler som fundament som Molnet växer fram.

Moln = Moore+Metcalfe+Mobiler

Molnet, är egentligen bara en helt naturlig företeelse enligt den första lagen – ”allting kostar mindre att producera och ger lägre priser, över tiden”.

Den övergång vi ser idag till ”the cloud”, molnet, kan vi återfinna för 20 år sedan. Nu är det övergången från Persondatortiden till Molntiden. Då var övergången från Minidatortiden till Persondatortiden. En stor skillnad mellan då och nu är volym och utbredning. Då var antalet minidatorer jämförelsevis få och fanns endast hos företagen. Idag är antalet persondatorer enormt och finns ofta i hemmen. Faktum är att sedan december 2004 lär mer än 50% av världens chips-tillverkningen gå till konsumentmarknaden. Det är på konsumentmarknaden det händer först, i Molntider.

De väldigt mobila prylarna kallas Smartphones. Apple är som vanligt först. Det var de redan 1980. Sen kom PC’n. Nu kommer Google med Android. Drakarna från Persondatortiden lär få problem att hänga med. Vi som var med minns Borland, Wordperfect, Novell, Freelance Graphics, Amipro, IBM PC, AST, PowerPC, Microchannel, Compuserve och Gateway2000. De flesta saligen insomnade. Bland de som lyckades ta sig från Minidatortiden till Persondatortiden kan vi urskilja Hewlett-Packard och IBM. Vilka som ska lyckas hänga med från Persondatortiden till Molntiden är ännu ett oskrivet blad.

Allt har redan hänt och det mesta är ännu ogjort.

I Molntider kommer vi också att få Molntidningar och Molnmagasin. Molnkonferenserna lär blomma där Molnfolket kan träffas. De teknikintresserade kommer att jämföra skärmupplösningar och processorhastigheter samt nätanslutningshastigheter. Molncertifieringar och Molnkurser blir hygienfaktorer för konsultföretagen.

Vi har en storartad Molntid framför oss med helt fantastiska upplevelser och nyttor som ännu ej sett dagens ljus.