CBTO, Cloudsourcing och CSB

Nya företeelser kräver nya ord. Precis som fordonsindustrin på 1970-talet övergick till att låta underleverantörer och partners tillhandhålla färdiga moduler, utvecklas IT- och ICT-försörjningen i samma riktning med molnet som förtecken. Att försörja sin organisation...