Nya företeelser kräver nya ord.

Precis som fordonsindustrin på 1970-talet övergick till att låta underleverantörer och partners tillhandhålla färdiga moduler, utvecklas IT- och ICT-försörjningen i samma riktning med molnet som förtecken.

Att försörja sin organisation med färdiga nyttigheter från molnet kallas cloudsourcing. För att finna färdiga services/tjänster i molnet och kombinera dem till en fungerande helhet uppstår CSB – Cloud Service Brokers, som hjälper kunden/företaget.

Företaget/kunden förändras från att vara egen-sourcad till att vara cloudsourcad. IT-chefen som redan kommit att kallas CIO ersätts av rollen som CBTO – Chief Business Technology Officer. CBTO’n och hans/hennes organisation går från att producera till att selektera, anskaffa, koordinera och styra.