S-kurvan och Four Stage Technology Life Cycle

Två modeller som hänger ihop. S-kurvan har tre steg; Innovation, Growth, Maturity. Alla produkter, lösningar och tjänster följer S-kurvan. Vissa kommer bara till innovationsstadiet och får aldrig någon tillväxt, medan andra växer sig stora och når mognadsstadie. I...