Två modeller som hänger ihop.

S-kurvan har tre steg; Innovation, Growth, Maturity. Alla produkter, lösningar och tjänster följer S-kurvan. Vissa kommer bara till innovationsstadiet och får aldrig någon tillväxt, medan andra växer sig stora och når mognadsstadie.

I nedanstående exempel visas S-kurvan för mobiltelefonesn utveckling i USA.

S-kurvan, för mobiltelefoner i USA

Korresponderande finns en modell för livscykeln för teknologiska produker, lösningar och tjänster. Den omfattar fyra steg; Innovation, Growth Boom, Shakeout, Maturity Boom. Den menar att efter innovationsstadiet följer en tillväxthöjdpunkt, som följs av en ”shakeout”, en slags rensning där ett antal levarantörer/producenter faller ifrån. Därefter återtar tillväxten och mognadshöjdpunkt nås. Om man sammanför S-kurvan och Four Stage Technology Life Cycle erhålls nedanstående bild.

the Four Stage Technology Life cycle och S-kurvan

Slutligen en bild över hur det ser ut efter maturity, mognadsfasen, då den aktuella produktern, lösningen, tjänsten ersätts av något annat. Vi får en situation då två S-kurvor möts.

Två S-kurvor som möts. Diagnoldäck och radialdäck.

Exemplet ovan är från däckbranschen. Före 1976 var diagonaldäck dominerande. Dess dominans ersattes 1977 av radialdäcket vars S-kurva då är i tillväxtfasen och korsar diagonaldäckets nedåtgående kurva (decline stage).