Molnbegrepp

Nya företeelser kräver nya ord. I tider av Cloud computing behöver vi begrepp för att kunna tala i ämnet. Nedan beskrivs begrepp för typer av moln och nivåer av tjänster inom molnen. Private cloud Moln med tjänster publicerade på företagets nätverk, på insidan av...