Nya företeelser kräver nya ord.

I tider av Cloud computing behöver vi begrepp för att kunna tala i ämnet. Nedan beskrivs begrepp för typer av moln och nivåer av tjänster inom molnen.

Private cloud

Moln med tjänster publicerade på företagets nätverk, på insidan av brandväggen.

Public cloud

Publicerade tjänster på Internet.

Hybrid cloud

Tjänster publicerade på i Private cloud är integrerade med tjänster på Public cloud.

IaaS – Infrastructure as a Service

Tjänster som ger kapacitet i form av nätverk, serverkraft, lagring i en dynamisk skalbar miljö.

PaaS – Platform as a Service

Tjänster som ger färdig plattform att bygga vidare på. T.ex. utvecklingsplattform och testplattform.

SaaS – Software as a Service

Tjänster som ger färdig nytta av mjukvara/applikation för samarbeten, affärsprocesser, ERP, HR, CRM, SCM m.m.