Tre M

Moore, Moln och Mobilitet Tre M beskriver på övergripande nivå aktuell trend. Moores lag gäller alltjämt, med en fördubbling av kapciteten var 18:e månad. Molnet och de skalfördelar det ger, finns redan och ökar sin volym när vårt medvetande om molnet utvecklas....