Moore, Moln och Mobilitet

Tre M beskriver på övergripande nivå aktuell trend.

Moores lag gäller alltjämt, med en fördubbling av kapciteten var 18:e månad.

Molnet och de skalfördelar det ger, finns redan och ökar sin volym när vårt medvetande om molnet utvecklas.

Mobilitet är en frukt av de två föregående M. Moore leder till att PC’n, klienten, det människonära blir mindre och därmed bärbart likt en telefon, mobilt, med trådlös kontakt med Molnet.

Allt leder till ökad teknologisk närvaro i varje verksamhet. En närvaro som bidrar till ökad effektivisering med ständiga förbättringar samt nya affärsmöjligheter.