Att komponera sina affärsprocesser i moln

Det mesta finns redan. Det handlar om att koppla samman. Tillväxten av services på Internet är oräknelig. Varje dag hör vi om någon ny tjänst, som existerar på nätet, i ett moln, på någon server, i något datacenter, någonstans. Sammankopplingsmöjligheterna blir...