Det mesta finns redan. Det handlar om att koppla samman.

Tillväxten av services på Internet är oräknelig. Varje dag hör vi om någon ny tjänst, som existerar på nätet, i ett moln, på någon server, i något datacenter, någonstans.

Sammankopplingsmöjligheterna blir oändliga. Det är upp till oss att inse möjligheterna, istället för att göra som vi alltid gjort.

Några väljer att själva komponera. Någon annan kan anta rollen av ”sammankopplare” och komponera en färdig anrättning till sin kund. En tredje tar ytterligare ett steg och förutom att komponera en färdig anrättning, dessutom gör det jobb som kunden annars skulle ha gjort. Det sista steget torde vara en kostnadseffektiv och prisvärd outsourcing.

Molnen ger oss komponenterna där vi kan plocka det som behövs för våra affärsprocesser, vilket sätter fokus på just affärsprocesserna. Det är där utmaningen ligger.