2008-03-09 – The Big Switch

Nicholas Carr har kommit med en ny bok som kan tänkas bli lika uppmärksammad som den förra ”IT doesn't matter”. Carr drar den intressanta parallellen mellan vad Edison gjorde för över 100 år sedan och vad bl.a. Google gör nu. För 100 år sedan handlade...