Nicholas Carr har kommit med en ny bok som kan tänkas bli lika uppmärksammad som den förra ”IT doesn't matter”.

Carr drar den intressanta parallellen mellan vad Edison gjorde för över 100 år sedan och vad bl.a. Google gör nu.

För 100 år sedan handlade det om elektricitet som producerades med en likströmsgenerator. Likströmmen kunde endast färdas kort sträcka utan att förlora i effekt. En mängd mycket lokala generatorer var därför tvunget att monteras i varje byggnad, fastighet, hus och kvarter. Med tiden blev det många generatorer och det blev svårt att erhålla skalfördelar.

100 år senare har vi några färre kärnkraftverk från vilka växelström distribueras ut över hela landet.

Samma sak händer nu, fast inom området ”computing”.

”What the fiber-optic internet does for computing is exactly what the alternating current network did for electricity: it makes the location of the equipment unimportant to the user,” skriver Carr.

Naturligtvis har den tillväxande företeelsen med stora data-center flera ord för att beskriva trenden. Vi talar om Utility computing, Grid computing och Cloud computing. Vi konsumerar alltmer services på nätet. Dessa services levereras från ett eller flera data-centers som om de var i ett enda stort moln. Det är detta moln som är The Big Switch.