2007-10-29 – Product Lifecycle Management

Att se på produkter, lösningar och service över tiden. Product Lifecycle Management handlar om att se produkter över tiden. Från födelse till terminering. Från utveckling till avveckling. Synsättet kan även appliceras på lösningar och services. För en IT-avdelning...