Att se på produkter, lösningar och service över tiden.

Product Lifecycle Management handlar om att se produkter över tiden. Från födelse till terminering. Från utveckling till avveckling. Synsättet kan även appliceras på lösningar och services.

För en IT-avdelning eller ett IT-producerande företag är det självklart att ha kontroll på vart i produktlivscykeln produkterna befinner sig.

Dels kan produkterna plottas in ur ett rent tekniskt produktionsperspektiv, dels kan de plottas in ur ett efterfrågeperspektiv. Det kan visa sig att en produkt som förvisso är gammal och bygger på gammal teknologi är kraftigt efterfrågad. Ur ett produktionsperspektiv befinner den sig i ”decline”, men ur ett kundperspektiv i ”growth”. Det kan lika väl vara tvärtom.

Det eftersträvansvärda är att ha en tillräckligt stor andel i ”maturity” för att ha råd att ha kommande produkter i tidigare stadier.