2007-08-20 – Den långa svansen

”The long tail” heter en bok skriven av Chris Andersson. Den handlar om att sälja mindre av mer. Nedan följer en kort sammanfattning av budskapet i boken. Hittills har fokus legat på storsäljare. På det mesta populära. På ”hitarna”. Främsta...