2007-04-12 – Det OSAr om SOA

I akronymernas värld finner vi nu nya närliggande SOA. OSA – Open Solution Alliance – är som det låter en sammanslutning för lösningar, solutions, baserad på öppen programvara. Många av de anslutna lösningarna har naturligt nog SOA med sig i bagaget....