I akronymernas värld finner vi nu nya närliggande SOA.

OSAOpen Solution Alliance – är som det låter en sammanslutning för lösningar, solutions, baserad på öppen programvara. Många av de anslutna lösningarna har naturligt nog SOA med sig i bagaget.

Därmed har vi också klättrat från Open Source till Open Solution. Logiken säger att nästa blir Open Service, men det har vi ännu inte sett. Däremot har uttrycket SaaS anlänt betydande ”Software as a Service”.

Parallellt med akronymutvecklingen vinner ordet Open generellt terräng. Öppenheten ökar som en naturlig konsekvens av SOA.