2007-02-01 – IT-trender 2007

Resten av livet ska vi tillbringa i framtiden. Därav intresset för de trender som är aktuella år 2007. Informationsutjämningen Det faktum att alltfler når samma information gör att kunden i flera fall kan veta lika mycket eller mer än en traditionelle leverantören....