Resten av livet ska vi tillbringa i framtiden. Därav intresset för de trender som är aktuella år 2007.

Informationsutjämningen

Det faktum att alltfler når samma information gör att kunden i flera fall kan veta lika mycket eller mer än en traditionelle leverantören. Ett relaterat uttryck är ”Lillebror ser dig”.

Låga inträdesbarriärer

Webhotell, bloggar, lagringsutrymme finns för nära noll kronor. Nästan alla har råd och kan delta i forum och inom rörelsen för ”open source” eller ”öppna system” som vi brukar säga på svenska.

Konsumenttekniken på företagen

Förr kom nyheterna först på företagen. Numera är det precis tvärtom. Sedan några år går över 50% av världens chips-tillverkning till konsumentmarknaden. Företagen hamnar på efterkälken och kan ej dra nytta av teknologin om de inte anammar konsumentmarknadslösningar.

”WEB 2.0 goes corporate”

Som en direkt följd av utvecklingen av konsumentmarknaden kommer chat, bloggar, wikis m.m. att börja användas på företagen.

Återanvändning

Återanvändning är på modet. Rörelsen för öppna system ”Open Source”, även kallat ”crowdsourcing”, ger lägre kostnad per styck, då många bidrar och många nyttjar. Helt enkelt ”volume business”.

Integrering

SOA-trenden håller i sig. Angränsande företeelse är ”Mash-ups” som enkelt kan sägas vara ”en kombination av siter och tjänster på en sida”. T.ex. har ticnet.se gjort en mash-up med Google Earth, så att man kan se på jorden vart evenemangen finns och därifrån gå till biljettbokningen. Mash-ups skulle kunna kallas ”quick-SOA” som en variant av SOA.

Modularisering – komponentisering – dekomponering

Kärt barn har många namn. Det handlar om en ”unbundling”, dvs. att vi tar isär de stora klossarna i små klossar, vilket är en grundbult i SOA.

Från ”Content is King” till ”Contact is King”

Innehåll är viktigt, men kommunikation runt innehållet ännu viktigare. Bloggarna är en variant av det, med kommentarsmöjligheten.

Second life

Ditt andra liv, som försiggår på nätet i en virtuell värld. Svenska Institutet avser t.ex. att öppna ett kontor i second-life, så att de som lever där kan hitta Sverige. Ord såsom V-business har hörts, betydande ”virtual business”.

Simplicity

I takt med teknikutvecklingen och de möjligheter det ger har också komplexiteten i flera fall ökat. Ibland så till den milda grad att vi känner oss överhopade av koder och knappar. En rörelse för enkelhet är på ingång – Simplicity. T.ex. görs nu telefoner med färre knappar och endast den enkla funktionen att kunna ringa och prata. Några amerikanska företag har också tillsatt s.k. ”Simplicity Boards” för att adressera trenden.

Prylarna pratar med varandra

Prylarna får en gen adress på nätet och kan tala med varandra. Det ger integrationsmöjligheter och ännu mera SOA (se ovan). Den nya serien IP-adresser ger oss miljarders miljarder adresser.

Moores lag gäller

Den säger att kapaciteten fördubblas på 18 månader. T.ex. en hårddisk på 500 GB finns som 1000 GB 18 månader senare, för ungefar samma pris.