Bloggverktyget som växte till system

För nio år sedan, år 2003, föddes WordPress av Matt Mullenweg. Från att ha börjat som ett bloggverktyg beräknas WordPress sedan augusti 2011 användas på hela 22% av alla nya websiter världen över. Samtidigt har WordPress utvecklats från att bara vara ett bloggverktyg till att tillhandahålla all möjlig funktionalitet på webben.

 

 

Bloggverktyget tar steget vidare och skapar ett världsomspännande intresse av sådan volym att det blir relevant att studera intresset med hjälp av Google Trender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WordPress kontra Sharepoint och Drupal

Intressekurvan talar sitt tydliga språk.

I skrivandets stund finns 18955 tilläggsmoduler, kallat plug-ins, katalogiserade och publicerade. Med dessa tillägg kan t.ex. funktionalitet av CRM-system, e-handelsbutik eller webfakturering erhållas mot en ringa avgift. Principen för produktionen av tillägg är att återvinna mesta möjliga av sådant som redan är gjort, vilket sänker produktionskostnaden och därmed pris till kund.

Distributionen av WordPress grundpaket liksom tillägg, teman m.m. sker enligt samma modell som när vi laddar ned appar i våra Smartphones. Vi söker, väljer, klickar och konfigurerar.

Som trendspanare är det ytterligt intressant att se när en uppstickare anländer. Initialt är det få som ser uppstickaren och ännu fler som förnekar uppstickaren med att förklara osäkerheten, omognaden, den dåliga kvalitén, med lätt nedlåtande attityd. Många av oss kan minnas en tid när Wordperfect såg ned på Micrsoft Word, när Novell såg ned på Windows NT, när hela minidatorindustrin såg ned på Windows. Vi vet hur det blev. Händelseförloppet kallas ”low-end disruption”.

Utvecklingstakten och trendkurvan pekar i en tydlig riktning. WordPress växer. Vi närmar oss snabbt den punkt där det kan börja betraktas som närmaste tjänstefel att inte ställa frågan ”Finns det i WordPress?” när vi önskar någon ny funktion eller nytt system.

Den för dagen lätt utopiska men fullt lika möjliga frågan blir – När får vi se första affärssystemet i WordPress?