Strategisk systemplanering

Rangering.

Du har troligen redan en mängd system, av olika typ, årgång och ålder. Några är nya och har en tillväxt framför sig, några är mogna och några är gamla där kunderna flyr och kostnaden för att hålla liv i systemet ökar. Konsten är att inte använda det allra senaste som är oprövat med risk för instabilitet liksom att inte bli sittande med ”svarte Petter” som den enda kvarvarande kunden.

Det är här som strategisk systemplanering kommer in.

strategisk_systemplaneringFörst tas systemkartan fram. Om den saknas skapar vi den för att se samband och beroenden. Sen sorterar vi systemen utmed värdekedjan samt klassar dem med avseende på unikitet och värde. i nästa steg plottas systemen in i livskurvan.

Nu har vi utgångspunkten, eller Point of Departure, som vi väljer att uttrycka det.

Sen är det dags för trendspaning, att se vad som är på gång, vartåt vindarna blåser och inte minst verkligen ta reda på vilka system och systemleverantörer som kan förväntas få problem inom 1-3 års sikt och vilka som har en realistisk och trovärdig plan för framtiden.

I nästa steg kommer vi till det intressanta att fånga de visioner och mål som finns för framtiden inom ditt företag eller organisation. helt enkelt hur det ska se ut om ett visst antal år, eller Point of Arrival, som kallar det.

Därefter följer en bedömning av systemen med avseende på vilka som bör avvecklas, ersättas eller behållas. När du väl har koll på det gäller det att med ledning av systemkartan rangera den  avveckling, ersättning och förvaltning som ska effektueras.

Värt att notera är att strategisk systemplanering ska ske på en hög nivå, överordnat traditionell portföljhantering och förvaltningsmodeller.