Från att automatisera det gamla till att möjliggöra det nya

De facto slår nu sex nya möjlighetsfaktorer till samtidigt, vilket torde påverka befintliga affärssystem, beslutstödssystem, inköpssystem, ordersystem, faktureringsssystem – alla system.

På en övergripande nivå talar vi om:

Big Data
Gigantiska mängder produceras globalt direkt i nutid på nätet. Egenskaperna är fyra V: Volume (volym), Variety (mångfald), Velocity (hastighet) och Value (värde). Big Data har inte varit möjligt tidigare i denna utsträckning.

Fast Data
Data som finns i stunden, som i en egentligen mening aldrig lagras traditionellt, som gäller nu, finns nu, kan nyttjas nu och historiskt, då den övergått i Big Data. Fast Data har inte varit möjligt tidigare, i denna utsträckning.

Social
Människan är i fokus
. Det är inte längre system vartill användaren knyts. Utgångspunkten är människan runt vilken nyttor erbjuds.

Mobile
Tack vare trådlösheten kan människan göra sig nytta av Big Data och Fast Data från vilken plats som helst. WiFi, 3G, 4G, LTE, alla radiomaster. Denna trådlöshet har inte varit möjlig tidigare, i denna utsträckning.

Cloud
En databit i ett datacenter någonstans kan kombineras med en sensor i en trådlös enhet någon annanstans i världen. Möjligheten att tillhandhålla färdiga tjänster i volym, till lågt pris, har aldrig varit större, i denna utsträckning.

Intercloud
”The cloud of clouds”  – molnen i molnet. Precis som internet utvecklades från att bestå av en mängd små nät till att bilda ett nät – Internet, kan nu molnen i molnet utvecklas.

Alla ovanstående möjlighetsfaktorer är dessutom tämligen prisvärda och kostnadseffektivita. Tröskeln för innovatörer och entreprenörer att skapa nya affärer är låg. Sammantaget kommer konkurrensen med våra befintliga system att öka.

Kraften i möjligheterna är fantastisk där vi kan gå från att automatisera det gamla till att möjliggöra det nya.