Tre modeller som hänger ihop.

Jag har skrivit om kurvorna förr. Efterfrågan på information om hur S-kurvan och Four Stage Technology Life Cycle hänger samman är hög. Här följer en uppdaterad berättelse om kurvorna.

S-kurvan har tre steg; Innovation, Growth, Maturity. Alla produkter, lösningar och tjänster följer S-kurvan. Vissa kommer bara till innovationsstadiet och får aldrig någon tillväxt, medan andra växer sig stora och når mognadsstadie.

I nedanstående exempel visas S-kurvan för mobiltelefonens utveckling i USA.

S-kurvan, för mobiltelefoner i USA

Korresponderande finns en modell för livscykeln för teknologiska produkter, lösningar och tjänster. Den omfattar fyra steg; Innovation, Growth Boom, Shakeout, Maturity Boom. Den menar att efter innovationsstadiet följer en tillväxthöjdpunkt, som följs av en ”shakeout”, en slags rensning där ett antal levarantörer/producenter faller ifrån. Därefter återtar tillväxten och mognadshöjdpunkt nås. Om man sammanför S-kurvan och Four Stage Technology Life Cycle erhålls nedanstående bild.

The Four Stage Technology Life cycle och S-kurvan

I relation till ovanstående kurva finns Gartners kända kurvor med bl.a. det de kallar för ”besvikelsens dal”, som motsvaras av ”shakeout” i ovanstående kurva.

Slutligen en bild över hur det ser ut efter maturity, mognadsfasen, då den aktuella produkten, lösningen, tjänsten ersätts av någon annan ny sådan. Den nya  är som regel både bättre och billigare och gör en s.k. Low-end disruption, vilket får den gamla att bli obsolet och oönskad. Den nya kommer underifrån, inte sällan från ett nytt okänt företag, med något som inte företaget som lever gott på den gamla ser. Vi får en situation då två S-kurvor möts.

Två S-kurvor som möts. Diagnoldäck och radialdäck.

Exemplet ovan är från däckbranschen. Före 1976 var diagonaldäck dominerande. Dess dominans ersattes 1977 av radialdäcket vars S-kurva då är i tillväxtfasen och korsar diagonaldäckets nedåtgående kurva (decline stage).

Att ständigt hålla sig uppdaterad om var på kurvorna en produkt, lösning eller tjänst befinner sig  är en av de mest grundläggande kunskaperna en CIO, IT-chef eller affärsansvarig ska veta.