Powerpoint.

Du ska presentera något någonstans för någon eller några. Det är du som står längst fram och ska förmedla ditt budskap. Du gör det med bilder. Med Powerpointbilder. Du har redan varit på hundratals presentationer med Powerpointbilder på längden, tvären, upp, ned, otaliga och ofta oläsliga.

Känner du igen dig? Vill du att just din presentation ska bli bäst? Jag kände igen mig och upptäckte att det blir mycket bättre om jag använder några av grunderna i den klassiska retoriken!

Det är du och ditt budskap som är det absolut viktigaste och det är nödvändigt att du tror på det du säger. Bilden är ett komplement till dig. Glöm aldrig det.

Här har du modellen att följa. Steg för steg.

Exordium: inledningen, fånga åhörarnas välvilja för saken och din person
Narratio: berättelsen, själva sakframställan
Probatio: proposito – förslag, åsikt, tes, påstående, confirmation – argument för tesen
Refutatio: motbevisning, bemötande av tänkta motargument
Peroration: den manande avslutningen

För detta behöver du således 6 Powerpointbilder för att täcka varje område. Förutsatt att du har en bild som kompletterar det du vill säga.

Så nästa gång du ska hålla en presentation, där du kanske redan har Powerpointbilderna gjorda – varför inte gå igenom bilderna och sortera dem i högar efter vilken av delarna ovan de hör hemma i. Då kommer du att se att det blir tomt i vissa högar och överfullt i andra. Bilderna kommer troligen också i en annan ordning än den retoriska modellen ovan.

Hur mycket innehåll du ska lägga i varje del beror på ämnet och vilken tid du har till förfogande. Kanske har du så kort tid på dig att du tvingas utelämna någon del. Då är det så, men du är medveten om att du gjort det.

Ordna om bilderna och fyll i där det saknas och ta bort där det är överfullt.
Du ska se att nästa gång du kör presentationen kommer allt att bli ännu mycket bättre!

p.s. den uppmärksamme noterar att texten ovan, i stort, följer modellen 😉 d.s.