Systemtjänstkartan

Att ha en aktuell Systemtjänstkarta är en grund för att se och förstå. Konsten är att hålla den tillräckligt enkel för att du ska få överblick. En behändig form är att rita ringar för varje systemtjänst och dra pilar mellan ringarna som visar i vilken riktning data vandrar.

Systemtjänstkartan ger en visualisering över hur ”spaghettin hänger ihop” och hjälper dig att se i vilken ände du kan börja dra, när förändringar ska göras.

Den ambitiöse kompletterar kartan med att numrera varje pil och beskriva vilken data som överförs och med vilken periodicitet eller vad som triggar en överföring. Den än mer ambitiöse kan också ange för varje system var systemet befinner sig på sin livskurva.

Development, Introduction, Growth, Mature och Decline är de generella stegen i livskurvan.

Livskurvan kan med lätthet relateras till en Boston-matris för de aktuella systemen. I matrisen föds ett system som Baby. Om systemet vinner kundernas förtroende utvecklas det till en Star och vinner volym. Nästa steg är Cash-cow, där kunderna är ”fast”. Vartefter systemet inte levererar upplevd kundnytta överger kunderna systemet och det hamnar i stadiet Doggie.

Nedan visas Bostonmatrisen för affärssystem, från 2012

Systemets/systemtjänstens stadie anger hur jag bör förhålla mig till det. Ett system i Decline eller Doggie förefaller inte speciellt attraktivt att satsa pengar på, utan snarare aktivt söka efter en ersättare istället för att blir sittande med ”svarte Petter”.

I molntider är det också relevant att klargöra huruvida aktuellt system/systemtjänst är ett ”äkta” molnsystem eller något som ”försöker vara” ett molnsystem. Ett ”äkta” molnsystem kännetecknas av:

– har inga licensavgifter

– garanterar tillgänglighet istället för att bara tala om backup

– kan momentant öka/minska antalet användare och volymer

– har en prislista som avspeglar nytta istället för produkt/lösning

Systemtjänstkartan ger dessutom en förteckning över alla system/systemtjänster, vilket är nödvändigt när du ska göra din Avbrottsplan. Du måste ju veta vad som kan drabbas av Avbrott.

I nästa del tar vi oss an Avbrottsplanen i detalj.

Läs vidare: http://www.staxo.com/livet-i-molnen-del-3-avbrottsplanen/