Företagskulturen.

I Vägen till molnen beskrev jag i punktform en färdväg för att tillskansa sig nyttan av lägre kostnad och högre tillgänglighet. I inläggserien Livet i molnen tänker jag beskriva vidare hur vi kan göra för att monitorera, kommunicera och justera under resans gång.

Del 1 (denna del) behandlar Företagskulturen

Del 2 fokuseras på Systemtjänstkartan

Del 3 lyfter fram Avbrottsplanen

Del 4 beskriver Avtalsgrafen

 

Låt oss börja bakifrån, med en del av Avbrottsplanen, med Företagskulturen eftersom det är med den som stor del av scenen sätts.

Avbrottsplan handlar om att veta vad som ska göras när det händer som inte ska hända – att det blir avbrott, av något slag. Avbrott är säkerhet, avbrott är risk, risk för avbrott. När det är avbrott är det osäkert. En avbrottsplan är riskhantering. Det finns risker med allt. Frågan är bara hur stora risker vi är beredda att ta.

Riskbenägenheten har en tät koppling till företagskulturen. Är företaget, eller organisationen, benägen att ta risker, rent generellt, eller är det säkerhet och trygghet som står högst på agendan. Genom att grovt ringa in företagskulturen kan vi få en första vägledning om vilken risknivå vi har att göra med.

I kvadranten kan vi se att Y-axeln indikerar riskbenägenhet och X-axeln visar hur snabbt företaget får respons från marknaden (kunderna). Respektive kvadrant anger huvudgruppen för företagskulturer, benämnda med deras övergripande egenskap.

Primadonnas – företaget kännetecknas av att ofta ha en väl synlig ledare som gärna tar stora risker och som direkt får respons från marknaden på hur väl det går.

Word hard, play hard – här finns de många trogna anställda som dagligen arbetar hårt och som också firar framgångarna. Riskerna är små och hur väl de förmår märks direkt från kunderna. Denna företagskultur är typisk för servicenäringarna.

Bet your company – företag som satsar stort på forskning och utveckling och först långt senare får kvittens på hur väl de lyckats tillhör denna kultur. Tekniskt framstående företag med stora uppfinningar befinner sig ofta här.

Process – i denna kultur är det regler och strama tyglar som gäller. Här tas inga risker och det kan ta evigheter att få nån respons. Statliga förvaltning och juridiska näringar återfinner vi ofta här.

Genom att identifiera vilken huvudgrupp ditt företag eller organisation tillhör kan du grovt måtta in riskbenägenheten, vilket också styr Avbrottsplanen. I nästa del ska vi gå igenom Systemtjänstkartan för att i del 3 gå in mer i detalj i Avbrottsplanen.

Läs vidare i del två: http://www.staxo.com/livet-i-molnen-del-2-systemtjanstkartan/