Harry S Dent

Företaget HS Dent, med sin slogan ”helping people understand economic change”, har under årtionden publicerat ett antal böcker som förklarar vad som sker i ekonomin. Deras utgångspunkt är att det är människan som skapar ekonomin och därav följer att antalet människor i varierande åldrar, demografi, har en avgörande betydelse för vår utveckling.

Jag har länge följt HS Dent och kan konstatera att den ekonomiska kraschen år 2008 faktiskt förutsågs av HS Dent i boken The roaring 2000’s.

I den näst senaste boken, från 2011, uppdaterad 2012, med den lätt paradoxala titeln The great crash ahead, ges förklaringen till hur det förhåller sig med skulder och konjunktur och vad som kan förväntas de närmaste åren och hur man kan tackla situationen. Förutom rent ekonomiska detaljer finner jag även ett intressant avsnitt om hur företagen bör göra för att överleva.

”Internet and information technologies allow more information to be put directly into the hands of frontline workers and the end consumers. With evermore rapid changes in business as well as more customized consumer and customer tastes and needs, companies can only react and keep costs affordable by radically decentralizing. This will involve breaking complex corporations into internal ”frontline browsers” and ”backline servers” that are coordinated by a network management system.”

” In other words, companies have to operate from the bottom up, not the top down, just as the internet and Wikipedia operate, or even Wikileaks in the extreme. In the new world, ”management is the problem, not the solution.” Management needs to design corporations to run as close to real time as possible, and bottom-up like the New York Stock Exchange.”

”The biggest impact in the decades ahead from information technologies will simply be that ”everyone becomes a business, and every customer becomes a market”. Frontline individuals and small teams will focus on small segments of customers and serve them like a responsive small business but will be backed by powerful backline servers and larger networks that provide economies of scale, lower costs, and specialization where necessary. The line between working for a corporation and running your own business will increasingly blur, with companies of all sizes outsourcing specialized functions to individuals and smaller-businesses.”

”To summarize: the coming decades and century will be seen as the age of the individual and the entrepreneur. Everyone should be thinking about how to make what you naturally do and know into a business – inside a company or outside of established companies.”

Läs ovanstående en gång till och fundera på vad det innebär för förändring för ditt företag!