Nytt skifte.

Den 1:a generationens affärssystem kallades inte affärssystem. De var ekonomisystem eller redovisningssystem med vidhängande specifikationer såsom reskontra, order, lager etc. Systemen kördes i satsvis bearbetning på stordatorer. Som exempel kan nämnas system som FACTS, EPOK, EPOS, Bore och Olov. Denna generation existerade främst på 1960- och 1970-talet och relaterar till mainframe-computing.

I den 2:a generationens affärssystem har minidatorerna gjort sitt intåg. Till dem fanns det tämligen enkla terminaler som kunde spridas till flera medarbetare och avdelningar inom företaget. Bearbetningen var oftast on-line med parallellt gående satsvisa bearbetningar. Som exempel kan nämnas Bravo, ASW och Crom i 1980-talets  mini-computing.

När förra millenniets sista decennium börjar, 1990, dyker de client-server baserade 3:e generationens affärssystem upp. Här återfinner vi XOR, Visma Business, Maconomy m.fl. Persondatorn (PC’n) gör sin entré följda av SAP och Oracle. Servern kunde vara av olika fabrikat, ofta med en SQL-databas för innehållslagring. Ännu fler medarbetare gavs tillgång till systemet och tänkandet i processer tog sin början och affärssystemet närmade sig kunden. Computing-begreppen blir desktop-computing och personal-computing.

I nuvarande 2010-tal tar den 4:e generationens affärssystem sin form. Tack vare billig
teknologi som lätt kan spridas till alla kan affärssystemet nu uppstå redan ute hos kunden (demand) och hela värdekedjan bakåt (supply). Medarbetarna kan vara lokaliserade nästan var som helst och funktioner kan läggas till/dras ifrån momentant. Nya möjligheter uppstår på öppna plattformar vars hemvist är det världsomspännande Internet där utrymme skapas för oändliga datamängder. Affärssystemet bildas av en mängd moduler sammankopplade i kluster i molnen på nätet. Användbarhet, enkelhet och tilltalande design, där marknadsavdelningen, först på små och medelstora företag, blir ledande vid intåget av 4:e generationens affärssystem. Som modul-exempel kan nämnas Salesforce, WordPress, Office-365, Google och Amazon. Vi talar här om cloud-computing.

Vi står inför ett skifte  till 4:e generationens affärssystem, vilket är en resa som behöver en strategi, oavsett om man tänker köpa sig ett nytt system eller uppgradera sitt befintliga affärssystem.