Optimering.

Alldeles oavsett om du behöver minska IT-kostnaderna eller ej, kan du troligen göra det.

Det är med den ständiga effektivitetsförbättringen i teknologin det är möjligt att spara pengar. Precis som nya flygplan drar mindre bränsle, kräver nya systemlösningar mindre drift, underhåll och support. Teknologiutvecklingen befinner sig i en tornadofas där gångna tiders sanningar ställs på ända och nya realiteter befästs där du får mer effekt för pengarna.

Hur mycket du kan minska beror naturligtvis på vilken kostnadsnivå du befinner dig på.

Den första åtgärden är alltså att först ta reda på vad dina system verkligen kostar. När siffrorna ligger på bordet går det att skapa de två enklaste nyckeltalen – kostnad/anställd och kostnad/omsättning. Nyckeltalen varierar mellan branscher. Kostnad/anställd spänner över ett område från cirka 150 ksek/år i Finans- och försäkringsbranschen till cirka 30 ksek/år i detaljhandeln. Kostnad/omsättning går från cirka 6-7 % i Finans och försäkringsbranschen till cirka 1,5% i detaljhandeln.

Nyckeltalen ger en fingervisning om vart du ligger på skalan. Det är som regel varken dyrt eller tidsödande att få en första koll på läget.

Nästa steg är att ställa kostnaden mot det erhållna värdet för din verksamhet. Kanske är kostnaden försumbar i förhållande till intäktsströmmarna och dina system är så vältrimmade och välfungerande att incitamenten för kostnadsminskning blir låga. Ändå kan du naturligtvis alltid optimera.

Kostnaden kan i ett annat fall utgöra en betydande belastning i ett kärvt ekonomiskt läge.

Staxo tillhandahåller såväl kartläggning som analys av dina IT-kostnader samt även konkret åtgärd och genomförande för att spara dina pengar.