Atmosphere on tour kallas den turné Google är ute på för att berätta om de nyttigheter företaget erbjuder.

Eftersom Staxo har nyttjat Google Apps sedan flera år tillbaka är detta event en ren bekräftelse på en trend i växande. Redan 2008 pratade vi om Cloud Computing. Sedan dess har molnet i takt med konsumentifieringen av IT hamnat på var mans läppar och de flesta av oss har kommit att utnyttja molnet, medvetet eller omedvetet.

År 2012 kan vi konstatera att Google Apps är ett ytterst reellt alternativ till vårt invanda bruk av Office-paket, Projektplatser och Filservrar. Dessutom har det ytterligt hög tillgänglighet, lågt pris och minimala hinder. Oavsett om du har en PC, Mac, iPad eller Android så har du nästan alla nyttigheterna i molnet hos Google. Fokuset är flyttat från operativsystem till nyttigheter.

Det är bara att bocka av molnets fem hörnstenar och finna att Google Apps kvalar in:

  • Utvecklande och intelligent
  • Ändlöst skalbart
  • Alltid tillgängligt i realtid
  • Säkert
  • En sammansmältning av teknologi, innehåll och människor
  • Kostnadssänkande

Praktikfallen över de som nyttjar Googles rejält imponerande plattform av nyttigheter blir allt fler. En trend blir inte succé över en natt. Ett paradigmskifte sker inte på en dag. Det tar tid att övervinna insiktströgheten. Det tar tid att komma över beslutströgheten och det tar tid att rå på manövertrögheten och verkligen realisera, att göra. Likväl är trenden tydlig. För en yngre generation är den självklar. För en äldre är den ny.

Staxo är helt leverantörsoberoende. I det oberoendet ingår att finna de aktörer som presterar bra och dåligt. Det går inte att undgå att definiera Google som vara en mycket väl presterande aktör i ett pågående paradigmskifte, kanske rent av unik. Och atmosfären är det absolut inget fel på.