Tidigare trender 2000-2004

Under åren 2000 till och med 2004 skrevs kontinuerligt om vad som var på gång inom IT-området. Noteringarna är gjorda före bloggens intåg och är därför inte grupperade som enskilda inlägg. Istället återfinns alla noteringar i en följd per år.