Förändringar och trender för affärssystem

4:e generationens affärssystem. Vi kan nu se hur den 4:e generationens affärsystem växer fram. I ett seminarium den 7 Augusti på Stockholms Waterfront redogör Sören Janstål, DPU, för vilka förändringar, trender och möjlighetsfaktorer som föreligger och vad det är som...