En modell.

I Kunskapsbanken finns en modell för att övergripande sortera och orientera företagskulturer i de fyra kvadranterna Primadonnas, Work hard – Play hard, Bet your company, Process. Företagets kultur är styrande för val av system vad avser struktur, skalbarhet, flexibilitet och tillgänglighet.