Ett nytt decennium.

Det kvartalsgamla decenniet visar förtecknen till en nytt computing decennie. Cloud computing, använder vi tillsvidare som beteckning på det som pågår.

Förra decenniet handlade om Personal computing, med persondatorn, PC’n, som fysisk teknisk enhet närmast oss. PC’n kom i första upplaga i början 1980-talet, för att fullt utvecklas runt millennieskiftet. Moores lag, med fördubblad kapacitet var 18:e månad, drev fram volymer av PC’s till jordens befolkning. Program behövdes till teknologin. Programvaruföretag växte upp och konsoliderades vartefter in i de stora mjukvaruhusen för att därefter bli allt enklare och öppnare och nära gratis. Mjukvaran för PC’n följer den berömda S-kurvan.

Nu driver Moores lag fram pekskärmar till allt och alla, från kylskåp till GPS’er till bilar. Lagen driver också fram teknologi som är liten till sin storlek, som drar lite energi och som presterar radiokommunikation. En ökad trådlöshet och ökad rörlighet, mobilitet blir följden. Radiokommunikationen bygger ett allt större nätverk.

För nätverk gäller Metcalfes lag, som säger; ”vartefter antalet anslutna enheter i ett nätverk växer, kommer antalet möjliga kopplingar mellan dem att öka exponentiellt”.

Nu har vi således två starka drivkrafter i form av Moores lag och Metcalfes lag med oss in i det nya computing decenniet – cloud computing. Den starkaste drivkraften är dock nyttoupplevelsen, vars grad påverkas av standardiserat beteende och enkelhet (simplicity).

Ännu har vi inte klart sett vad, vilken pryl, som blir det nya decenniets PC. Ett antal spelare finns för att slåss kriget om nästa ”PC”; Google, Apple, Nokia är några av dem. Varje nyhet genomgår en hype för att därefter åka ned i besvikelsens dal innan den blir mogen och upplevs nyttig.

Som i en repris kan vi åse hur programvarumarknaden växer upp ånyo. Denna gång kallas produkten för Appar, som en förkortning av ordet applikation. Produkten säljs och levereras direkt på nätet. I sinom tid kommer vi att få se konsoliering av denna programvarumarknad, enligt samma S-kurva som förra generationens programvarumarknad.

Som en tredje lag har vi The law of disruption (lagen om splittring), som säger; ”teknologi förändras exponentiellt, men sociala, ekonomiska och juridiska system förändras stegvis”.

Mot denna vy har vi att balansera och lägga våra planer för att optimera nyttan för våra företag av allt teknologin har att ge.