Jakten på molnet.

Någon säger att Molnet har hamnat i den berömda besvikelsens dal. Någon annan erbjuder nya molntjänster. En tredje visar stolt upp listan på kunder som köper tjänster i molnet.

Nicholas Carr säger ”Not everything will move into the cloud, but the cloud will move into everything.”

En sak är säker. Molnet är redan här. Vi använder det varje dag – medvetet eller omedvetet. Skiftet från ”Personal computing” till ”Cloud computing” pågår. Teknikutvecklingen möjliggör. Invanda sanningar utsätts för påfrestningar. En ständig ”low-end disruption” som ökar kostnadseffektiviteten.

Konsten är att ta sig från nuläget till framtiden, att dra nytta av möjligheterna, att ta rätt steg i rätt tid, att definiera sin strategi, med stegvisa tydliga åtgärder från ”Point of Departure” till ”Point of Arrival”, från POD till POA.