Orden återkommer ofta.

Toyota är berömt för sitt framgångsrika Toyota Production System (TPS) vari ingår en mängd allt oftare omtalade begrepp. Vi hör om Lean, Muda och Kaizen numera även i IT/ICT-sammanhang.

Toyota har givit ut en mycket bra kortfattad skrift, men namnet The Toyota Way. Innehållet har vi komprimerat ytterligare till Toyota Way – på en sida, som återfinns i Kunskapsbanken.