Nu finns en Intervjumall i Kunskapsbanken.

Mallen är avsedd vid en första anställningsintervju för att under en timmes intervju få en grov bild av den sökande.

Klicka här för att komma till Kunskapsbanken.