Innovationer är vårt nästa steg för att nå framgång och tillväxt.

I USA har redan nya titlar börjat uppstå, såsom Chief Innovation Officer, för att manifestera att det är nya kombinationer av idéer som är vårt nästa steg. Det kräver ett innovativt beteende. I en ny PDF i Kunskapsbanken visas nio enkla steg att tänka på för att främja kreativiteten och innovativiteten.