Det är virtuella miljöer och virtuella servers och virtuella arbetsplatser.

Virtuell betyder ”En hypotetisk kontruktion av något. En teoretiskt antagen form av existens”. En virtuell server ser ut som en vanlig server, men är egentligen något annat. Virtualitet kan uppnås genom att emulera, som betyder att en sak föreställer en annan sak.

Rent praktiskt är en virtuell server EN server, som ser ut som flera servers för användaren. Vad är då vitsen med det när hårdvaran för en server inte kostar en förmögenhet?

Jo, det finns flera. Dels utnyttjas hårdvaran (kapitalet) mer om flera virtuella servers nyttjar den. Den går så att säga sällan på tomgång. Vi har ju betalat för processorn en gång, så varför inte utnyttja den…

Sen är den virtuella servern en rent mjuk konstruktion, som enkelt kan flyttas såsom en fil. Det innebär att om hårdvaran går sönder flyttas bara mjukvaran som ett paket till en ny hårdvara. Det är således en mer förpackad funktion.

Drivkrafter för virtualisering är säkerhet och kapcitetsutnyttjande, vilket i sin tur innebär kostnadsbesparing. Det är därmed främst på kostnadsbesparingssidan som virtualisering är ett användbart verktyg.

Det är dock viktigt att noga räkna för att uppnå kostnadsfördelar, då programvarulicenser ofta kvarstår eller rent av tillkommer.

Som exmepel kan nämnas att det går att hyra sig en Virtuell Privat Server (VPS) på marknaden, på nätet. Vill man ha en Windows-miljö kostar det från 275:-/månad och en Linux-miljö från 175:-/månad. Med några tillägg för backup, minne m.m. kostar en Windows-server 500:-/månad, vilket på 36 månader blir 18.000:-. Marknaden för servers är konkurrensutsatt.