Det finns trender och motsatstrender. De senare omvandlas med tiden till trender och föder i sin tur nya motsatstrender. En ständig växelverkan.

Just nu finns två stycken huvudtrender; valfrihets-komplexitets-kombinatoriks-trenden och

allt-vi-gör-är-processer-trenden. Som motsatstrender till dessa

finns två nya huvudtrender; enkelhet (simplicity) och kreativitet (creativeness).

Vi kan t.ex. se prov på enkelhet på Internet i form av Google och Blocket.se. Båda dessa nätplatser är mycket enkla. Du har få val och du får gjort precis det du vill. Likaså Apples iPod är prov på enkelhet.

Kreativiteten har i USA kommit att betecknas ”the creative economy”.

Exempel på det kreativa, som ofta också förenklar, är när jag kan betala min parkeringsavgift med mobiltelefonen och slipper kort och pengar. Kreativt är också att någon kom på att märka ut alla hastighetskameror på vägarna och lägga in dem på GPS-kartorna, så att det plingar i GPS'en när du närmar dig en hastighetskamera.

Frågan uppstår då slutligen; hur blir jag kreativ? Ja, det finns inga universitetsutbildningar. Det bästa tipset är att alltid säga ”JA”, till allt. Om du gör det tvingas du sen att vara kreativ för att komma vidare. Ett slags kreativitets-träning. Det är en metod som delvis liknar den som används vid beteendeterapier mot fobier – att utsätta sig för det värsta och ta sig ur det. Ordet NEJ har dock fortfarande en plats i vårt språkbruk – för balansens skull.