Moores lag handlar om exponentiell tillväxt.

Var 18:e månad dubblas värdet.

Moores lag har gällt historiskt.

Från byte till kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte, Petabyte, Exabyte.

Exponentiell teknologisk tillväxt är en drivkraft i sig.

Se ny PDF i Kunskapsbanken – under IT-relaterat.