Så här på det nya årets början kan det vara intressant att summera det förra.

Ur ett amerikanskt perspektiv, presenterat av Business Week i deras POD-casting kan vi notera följande karaktäristika för 2005. Med sedvanlig fördröjning kan vi då också anta att dessa trender kommer att synas i Sverige under 2006.

* ”The year of the Google”

Google som fenomen anses ha givit mycket stor påverkan på alla business.

* ”Consumer experience, Cocreation”

Dvs. det faktum att det är kundens upplevelser som räknas och att det går att nå genom att jobba ihop med kunden. Inte bara leva som en ”leverantör”. Kan tyckas inte så nytt i sig, men kommer nu att gälla för ALLA verksamheter.

* ”Postgeographic – beyond geography”

En tidsålder, där geografi har mindre betydelse. Marknaden för en viss tjänst/produkt finns över hela världen och existerar på nätet. Personer som samarbetar kan vara var som helst.

* ”The creative economy. Switch from business-process to creative economy”

En omsvängning från att jobba med affärsprocesser enligt ett schema till en skapande ekonomi där påhittighet och nya lösningar premieras. Den nuvarande kunskapsekonomin ger vika för uppfinningsekonomin.

* ”Simplicity”

Helt enkelt enkelhet har blivit en trend.

* ”PODcasting

Det nya sättet att sända ”radio”, med den skillnad att radion är ”on demand” istället för som tidigare utbudsstryd, där jag som lyssnare fick anpassa mig i tid till när någon ville sända.