Vi kan allt oftare höra orden ”agile” och ”agility” förekomma runt våra IT-lösningar.

Rakt översatt betyder ”agile” lättrörlig och ”agility” lättrörlighet. Orden symboliserar ett tankesätt där snabb anpassning och ständig förändring är ett normaltillstånd.

I en ekonomi där kunden är styrande och kundens behov är signalen som berättar hur systemen ska fungera blir ”agility” än mer naturligt.

Som en förlängning av ett ”agility-beteende” finner vi begreppet SOA (Service Oriented Architecture), Tjänstearkitektur på svenska. SOA är en arkitektur byggt på löst kopplade nätverskbaserade moduler levererade som en service, som snabbt kan förändras, anpassas och styras om till att göra det som kunden önskar.

Agility och SOA står i kontrast till mer statiska system, som ter sig mer svårföränderliga och otympliga, byggda på en centraliserad tätt integrerad arkitektur.

Ett arkitekturskifte står för dörren.