Som alltid i början av varje år kan vi läsa om de trender som förväntas ge utslag under året. Låt oss nedan se vad den förnämliga tidskriften BusinessWeek anser om framtiden inom IT-sektorn:

Telecom:

– ”The merger is the message”, dvs. sammanslagningar mellan trådburna och trådlösa företag förestår

– allt från samarbeten till förvärv och sammanslagningar

– gränserna mellan olika services kommer att suddas ut

– gamla vanliga telefongrejor driver inte marknaden. Det är Internet som gör det. Det som var ”hype” i slutet på 1990-talet, och som aldrig blev nåt då, blir nu.

– kraftig ökning i teknologi som ger hög bandbredd på vanliga koppartrådar

Software:

– tillväxt på sånt som tar hand om pappersarbete, drivet av en mer reglerad värld

– säkerhetssoftware ökar

– ASP-lösningar ökar

– open-source-software med affärsmodellen som för Jboss, Sourcefire och MySQL vinner terräng

– ERP-plattformarna kommer att hålla ett år till

Hardware:

– även stora förbrukare kommer att börja köpa varumärkeslösa burkar och köra open-source, vilket ger mycket ”bang-for-the-buck”

– företag försöker att skapa lagringsturymme för icke-kritiska data på prisvärda sätt med enkla lösningar. Sarbanes-Oxley kräver t.ex.mycket historisk lagring.

– ”the sofa strategy”, dvs. marknaden är i hemmen (se chips) och TV/media-centrerat

– mycket avgörs i vardagsrummet

– spel kommer att vara stort

Chips:

– konsumentmarknaden är nu större än företagsmarknaden, vilket innebär att saker såsom oljepriset och räntor påverkar denna marknad mer än företagens kapitalplanering

– ”consumer-driven partnerships” kan det bli när företags-varumärkena (HP m.fl.) ska rikta sig mot konsumenterna

– ”near field dommunication” = nya chip gör att telefon är som ett kreditkort i storlek