2002

2002-12-15 – Är client-server hotat ?
Personal Area Networks (PAN) verkar ta fart. En tendens som bygger på

samma kraftfullhet som fanns i det omdebatterade Napster där nyttjarna/människorna kommunicerar direkt med varandra utan någon server. PAN ger ett platt nätverk mellan människor direkt, där var och en agerar ”server” åt alla andra. Groove är ett bra exempel på detta, som i sin förlängning kan hota grupprogramvaror av idag.

2002-11-17 – S-kurvan
IT följer S-kurvan. Numera heter det att ”vi konsoliderar vår erverpark”, vilket är ett naturligt steg mot att IT-eran tar slut. Informationsteknologi är så naturligt att det ofta inte behövs peciella avdelningar eller chefer på företagen för ändamålet. Däremot är det än mera viktigt att veta vilka mål som ska uppnås och vilka lösningar som är bra och vilka som är dåliga.

Alla omstrukturerar eller kommer att göra det inom 1-2 år. I verktygslådan kommer de klassiska verktygen in-/out- sourcing att dyka upp, i troligtvis nya skepnader.

De övergripande trenderna är att vi går ”från systemet till nätet” samt att vi går ”från produktion till kund”. Var beredd – förr eller senare är det dags även för dig att omstrukturera !

2002-08-28 – Inför hösten
Sommaren är över, verkar det som med kvicksilvret på ”bara” +21C. Åter kan vi se fram mot en spännande IT-höst. Att spå framtiden är alltid vanskligt, men det som kommer att ske har förmodligen redan pratats om.

Allt har redan skett en gång och det mesta är ännu ogjort. Människan har en inbyggd naturlig tröghet som gör att först snackas det mycket en period om nåt nytt, sen verkar ämnet dött när alla som var entusiaster tröttnat, och sen växer det igen ofta sakta men säkert,
kanske rent av i det tysta.

Aktuella exempel (på rubriknivå) är :
Linux, WLAN, e-business, bredband.

En vild gissning på vad som kan komma att bli hett igen, refererande
till ovanstående resonemang : ASP, 3G, outhosting etc.

2002-03-13 – Peer-to-peer
Erfarenheterna av Napster, Kazaa och andra ”Peer-to-peerR nätverk m.fl. börjar nu se kommersiella tillämpningar. En av nyttigheterna är GotomyPC som för $15 per månad ger dig tillgång till din egen kontors-PC eller hem-PC vartifrån som helst; bara du har tillgång till Internet och en browser (Explorer).

Det blir ett slags ”PCAnyWhere-on-the-net” marknadsfört som en tjänst (service). Men säkerheten då ?, tänker säkert någon. 128-bitars kryptering med två passordsnivåer ! Men hur kommer jag förbi brandväggen då ? Jo, det räcker med att brandväggen har port 80 öppen, vilket ju alla må ha för att få nån nytta av nätet. Helt plöstligt blev min kontors-PC en server, eller ????

2002-03-05 – The next web
Att han som uppfanns webben och han som tillverkar Windows båda är födda 1955 är kanske en händelse. Men vad ska hända efter webben ? Och vad ska hända efter Windows ?

För webbens del annonseras nu ”the semantic web” – en nivå ovanpå dagens web som användaren kan ”tala” till och ge uppdrag och som sen presenterar en färdig information för användaren. För att göra detta behövs XML, men för att ytterligare beskriva informationen behövs nu också RDF (Resource Description of Framework). Den intelligenta process som ska använda XML och RDF som”tankematerial” kallas för Ontology.

Den korta förklaringen till Ontology är : ”An ontology is a
specification of a conceptualization.” I min öron börjar det likna 1980-tals-begreppet AI (Artificiell Intelligens).

2002-02-28 – Andra vågen = nya ord
ASP har ju som bekant fallit ihop, som begrepp alltså. Idén med att yra sig nytta på nätet när man behöver det utan att behöva anlägga allt i egen regi lever vidare. ”Big blue” har satt ett nytt namn på företeelsen – ”e-business on demand”. De deklarerar vidare : ”There are no massive up-front costs, or major technology decisions – just leave the infrastructure, integration and implementation to the e-business specialists. Sometimes called e-sourcing, we like to think of it as e-business gains without e-business pains”.

Låt oss se om ASP-loket får fart denna gång.