2001

2001-12-19 – Linux lever
Fler och fler servers kör Linux. Många av oss använder dagligen Linux fastän vi inte vet om det. Maskinerna står i datorhallar runt om och t.ex. hjälper till att slussa våra mail. Att ”Big Blue” dessutom, enligt en ansedd amerikansk tidskrift, har riktat in 20% av sin säljstyrka på att propagera för Linux gör inte trenden svagare. Frågan är bara när Linux kommer i en förpackning som gör att vi kan använda det på skrivborden. Det skulle vara ett välkommet alternativ till ”fönster-monopolet”.

2001-11-30 – Bredband
Fler och fler blir bredbandsanslutna. Problemet med s.k. ”last mile”, dvs. att nå ut till kunden/personalen i huset/fastigheten håller på att lösas på ett gammalt hederligt vis – det vanliga tvåtrådiga kopparnätet, som finns över hela landet, s.k. DSL-teknologi.

Med DSL-teknologi i volym kan allt högre hastigheter levereras. Efterfrågan överstiger utbudet vilket leder till kö av kunder som vill ha t.ex. Telias ADSL. Det kan vara med bandbredd som med radions utveckling. Vi hade faktiskt trådradio i Sverige innan sändarnäten byggdes, vilket kan jämföras med den nu trådburna bredbanden innan bandbredden kommer i luften med 3G, WLAN och Bluetooth. Historien går igen !

2001-10-23 – Nätnyttor
Nyttorna på nätet växer. För några år sedan var det populärt att börja scanna leverantörsfakturor. Det vara bara det att man måste ha en viss volym för att det ska vara lönsamt. Med stordrift och anlagt som en service på nätet (ASP) går det att få det lönsamt, vilket TietoEnator kommit på och gjort något som heter Instant Invoice. En instegskostnad och därefter en kostnad per faktura, så tar de hand om inscanning, processering och arkivering. Var det nån som sa att ASP var dött ?

2001-10-12 – ASP dött?
Trodde du att ASP är dött ? Det är det också i den bemärkelse som vissa företag kidnappade uttrycket och gjorde om det till att betyda, ”ta ditt gamla Windows-skrivbord och lägg det på en server hos oss och köp dig en terminal så blir allt bättre”. Flera av dessa företag kan dock konstateras föra en tynande tillvaro.

Men ASP i dess ursprungliga betydelse, ”hyr dig en nytta över nätet”, lever alltjämt. Se t.ex. projektplatsen.se . En av de nya nyttorna finns hos företaget Easit med ett HelpDesk/ärendehanteringssystem som kan hyras över nätet. Enkelt och basalt till rimlig kostnad, perfekt för serviceorganisationer som har personal på fältet.

2001-09-08 – Nätutveckling
Tänk vad trögheten betyder mycket. Om en viss känd fleece-tröja hade insett tröghtersfaktorerna hade tröjan kanske fortfarande varit gällande. Huvuden förbrukar bandbredd. Bandbredd får vi till våra huvuden genom tråd eller luft. De trådlösa verkar ha långt kvar innan investeringarna bär frukt.

De trådburna ångar på i bra takt – nu senast med ny teknik som gör att alla de koppartrådar som ett visst statligt bolag har all kunskap om, kommer att bli ytterst åtråvärda. Modem, ISDN, ADSL är mogna produkter – nästa produktgrupp ligger inte långt borta. Då får vi köpa våra burkar över postorder och koppla in och vips är vi med på nätet.

Nu har också IETF (Internet Engineering Task Force) kommit med SIP som är en Internet-standard för interaktiva tjänster på nätet. Dess europeriske konkurrent har hetat H.323 och vi kan väl tro att det går med den som med tidigare europeiska standarder, dvs. nedlagda när de-facto-standard kommer från USA.

Det intressanta med SIP är att det medger IP-telefoni. Vad är det som är så bra med IP-telefoni då ? Jo, det ger ekonomisk nytta. Tjänsten Att förflytta röster mellan två eller flera huvuden kan produceras till lägre kostnad än idag. Bäva månde telefoni-växel-tillverkarna när de blir ersatta av en SIP-server.

2001-08-08 IQ, EQ och CQ
Först kom IQ och sen kom EQ som beteckning för emotionella intelligens. Nu kommer CQ som beteckning för vår kollektiva intelligens, dvs. ett mått på hur intelligent en grupp kan bli tillsammans genom att ta tillvara varandras olika kunskaper och erfarenheter. Låter som att CQ vore en given rubrik i kommande årsredovisningar.

2001-06-13 – Nytta
Nu är det nyttan som räknas. Det gäller att få ut så mycket nytta som möjligt för varje krona. Att bygga stora server-parker bara för tekniska ideal är inte aktuellt. Mera bandbredd ger mindre antal servers och mer samutnyttjande av servers genom att nytta köps direkt på nätet. Mer och mer skapas också nytta med s.k. peer-to-peer lösningar, där alla som är nätanslutna tenderar att bli en ”server”.

Intressant är också att följa att det bara tog 45 år för Ethernet att gå från ruta noll till ruta noll. I mitten på 50-talet skapades Alohanet som var radiobaserat och var utrsprunget till Ethernet. Nu är Ethernet i luften igen med WLAN. Inget nytt under solen – endast tillgängligare för var och en.

2001-04-04 – Trådlöset
Hur går det med det trådlösa ? 3G-vinnarna har en lång väg kvar. Och japanernas lösningar väntas vinna mark när våra svenska operatörer får igång GPRS under året. Det trådlösa som redan finns att köpa och som ökar försäljningsmässigt är trådlösa LAN eller s.k. WLAN. När de nu också förpackats med en bredband till SOHO-marknaden, är det en myckat bra produkt, med god funktionalitet.

Telia vässar också klorna med tekniken och erbjuder sig som s.k. WISP (Wireless Internet Service Provider) Telia Homerun. På hotell och flygplatser och andra ställen där människor samlas räcker det med att ha ett ett litet WLAN-kort i sin Notebook samt ett tecknat abbonnemang med Telia, så har du bredband i datorn.

2001-02-14 – PAN
Inom nätverksområdet känner vi till uttryck som LAN, MAN, WAN. Nu kommer ett nytt område, PAN (Personal Area Network), som har sin grund i nätverket runt en person. Tekniskt handlar det om trådlösa lösningar med Bluetooth, GSM, UMTS och Wireless LAN i grunden. LAN, MAN och WAN är geografiskt och hierarkiskt betingade, medan PAN utgår från människan i en mera ”platt” struktur.

2001-02-02 – Databastjänst
Nyttigheter på nätet dyker upp lite då och då. Vad sägs om en databas-tjänst ? Kanske kan kallas för ASP ??? I alla fall har Quickbase en tjänst där man mycket enkelt definierar en databas med fält och defintioner och sedan direkt nyttjar för att lägga upp sitt register. Givetvis får man köra gratis till en viss gräns och det tog bara 3 minuter från att jag registrerat mig till att första testdatabasen var upplagd. Var det nån som talade om ”upphandling” av databas?

2001-01-27 – S2C och CSP
24-timmars-myndighet och det offentliga Sveriges varande på Internethar lett fram till två nya begrepp. S2C , Service To Citizens, är just som det låter. De kommunala serviceinstanserna ger service till medborgarna över ”nätet”. Därmed blir också de serviceinstanserna s.k. CSP, Citizen Service Providers. S2C och CSP är en ”mappning” av e-handelns begrepp in i den offentliga servicen som vårt samhälle erbjuder.