Från blogg till Application Foundation.

wordpress-logo-notext-rgbWordPress kanske du har hört om och måhända har du lite lätt avfärdat det med att det är nåt man bloggar med eller som webbyråer håller på med för att göra snygga sidor åt företagets marknadschef eller kommunikationschef. Du hade rätt, med betoning på hade.

WordPress har gått från att ursprungligt vara ett bloggverktyg till att beskrivas såsom ett CMS (Content Management System). Det var då. Nu talar vi om att WordPress blivit, eller är på väg att bli, en Application Foundation.

En till synes aldrig sinande skara människor jorden runt har omfamnat WordPress på samma sätt som många tekniker omfamnat Linux. Skillnaden är att WordPress-folket är så många fler. WordPress har blivit en rörelse.

I skrivandets stund finns 28.854 registrerade tillägg till WordPress. Tillägg är allt från en liten funktion till ett komplett system för t.ex. ärendehantering. Och det är bara de registrerade tilläggen. Sen finns alla andra som säljs direkt på marknaden. Återvinningsgraden är hög vilket optimerar produktionskostnaden för systemfunktionalitet liksom layout och design. Förfarandet benämns Open-Source och är 2000-talets begrepp på det som i förra århundradet kallades för Standardsystem.

Nedanstående aktuella intressekurva, där WordPress jämförs med Drupal, Joomla och Sharepoint borde få varje konsultbolag att sätta kaffet i vrångstrupen och genast intressera sig för WordPress.

[contemplate-1]

Så här skriver Dave Shepard

”Yes, you read that title right: WordPress as a SaaS (Software AA Service) application platform. But wait… WordPress is a blogging platform right – what’s this about building applications? Well, as it turns out, you can do a whole lot more with WordPress than you may think. Using the power of WordPress and the community around it, we built Hello Bar in about 1 month, monetized it, scaled it and eventually sold it. This is the first article in a series where we’ll be exploring how we used community plugins (as well as our own), custom theming, a good server setup and a little automation to build a full subscription based application using WordPress.” 

I de tre följande delarna beskriver Dave Shepard hur WordPress kan nyttjas som Application Platform

Av detta följer att varje CIO/CMO/IT-chef, eller i princip vem som helst, kan göra sig stor nytta av att vid varje tillfälle när något ska göras ställa frågan: Hur kan WordPress hjälpa mig med det här?

Svaret kan bli en överraskning, en positiv sådan.