Mer för pengarna.

Moores lag gäller, på flera områden. Var 18:e månad får jag dubbelt så mycket för pengarna. Utvecklingen fortgår. Effektivisering är synnerligen närvarande på agendan. Kostnaden för en given nytta ska sjunka över tiden. Som CIO kan du välja att hämta hem besparingen eller använda den för att hjälpa dina medarbetare att prestera ännu mera ännu bättre.

Färdiga tjänster att köpa på nätet, i molnen, finns. Produktionskostnaden för tjänsterna delar du med många andra, vilket resulterar i lägre styckepris än om du ska producera det själv. Enkel matematik. Dessutom har du ofta möjlighet att öka tillgängligheten till ett system när väl systemet tjänstefierats i molnet. Här uppstår alltså två vinster; lägre kostnad och högre tillgänglighet. Det är varken insourcing eller outsourcing. Låt oss kalla det cloudsourcing.

Hur ska man då ta sig vidare till ett läge med lägre kostnad och högre tillgänglighet?

0. Klargör vilka regleringar, direktiv, styrningar som finns för företagets/myndighetens/organisationens verksamhet och om det i dem finns några särskilda moment avseende informationssäkerhet, riskhantering eller kvalitetssäkring.

1. Gör en karta över dina system, på en övergripande nivå, om du inte redan har det. Rita in vilka system som är integrerade med varandra.

2. Red ut vilka av systemen som finns att tillgå såsom färdig tjänst i molnen. Notera nogsamt om du har något system som är helt unikt för dig, som ingen annan har.

3. Värdera och vikta systemen. Need-to-have kontra Nice-to-have.

4. Red ut vilka 20% av systemen som står för 80% av kostnaderna. Det finns alltid ett 80/20-förhållanden någonstans. Leta fram det!

5. Red ut på en grov nivå vilka system som upplevs krångliga och som är föremål för förenkling.

6. Kalkylera.

7. Applicera plocke-pinn-metoden (steg-för-steg) och lyft system, där lönsamhet kunnat påvisas i kalkylen, till färdiga tjänster i molnen.

8. Vartefter får du kvar en restpost av system, ofta 20%, av det totala antalet. Värdera och vikta ånyo Need-to-have kontra Nice-to-have. Upprepa från punkt 3 ovan.

9. Om du har ett helt unikt system som bara du har och måste ha, kan du med stor sannolikhet ändå effektivisera genom att nyttja infrastruktur i molnet istället för egen hårdvara med tillhörande driftpersonal m.m.

Under resans gång gäller att noggrannt monitorera, kommunicera och justera utmed vägen till molnen.

Fortsätt läsningen: http://www.staxo.com/livet-i-molnen-del-1-foretagskulturen/