Ebays VD reflekterar.

Det var när John Donahoe, numera VD för EBay, tillträde för fem år sedan som han insåg att EBay var på väg att bli omkört av andra, som gjorde ännu bättre, berättas i en artikel i Business Week.

EBay som företag växte upp snabbt och vann snabbt mark med en hastighet som vi blivit vana vid att teknologiföretag utvecklas. Det är just i denna hastighet som såväl framgången som det underifrån kommande hotet har sin näring. Om nu någon snabbt kan starta en rörelse och snabbt fara mot toppen, så kan någon annan lika snabbt utvecklas underifrån och göra något ännu bättre. Low-end disruption är uttrycket för denna ändlösa företeelse.

John Donahoe konstaterar kort att ”Inom teknologibranschen, antingen kannibaliserar du på dig själv eller också kommer någon annan att göra det.”

John fortsätter med att säga att ”I worry about disruption every day”.

Med den utveckling vi ser sedan Moores lag, med dubblerad kapacitet var 18:e månad, och som fortsätter framgent med nya material, bortom kisel, kommer den teknologiska kannibalismens lag att fortsätta gälla. Det är en helt fantastisk utveckling som pågår, vars frukter vi dagligen kan skörda och på så vis göra ännu lite bättre och därmed kannibalisera stegvis på oss själva, annars kommer nån annan att göra det!